Vad gäller för årsredovisning med revisor?

Senast uppdaterad: 2021-06-28

Grundregeln är att alla företag ska ha en revisor. Företag som har få anställda och lägre omsättning kan dock välja bort detta. 

Revisorns uppgift är bland annat att granska årsredovisningen, alla siffror och kontrollera att årsredovisningen följer årsredovisningslagen. I samband med årsredovisningen tar revisorn även fram en revisionsberättelse som ska skrivas under och lämnas in med årsredovisningen.

När Voitto har gjort klart årsredovisningen bör alltså revisorn få tillgång till denna eftersom den ska granskas innan årsstämman.

Vilka kan välja bort revisor

Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Du kan alltså slippa ha revisor för de två första åren oavsett antal anställda och omsättning.