Vad är ett inköp?

Senast uppdaterad: 2022-10-18

Inköp är alla typer av varor och tjänster som du köper in till företaget. Detta kan ske på olika sätt, från olika ställen och av olika anledningar. Allt detta kan påverka både verksamheten och bokföringen på olika sätt.

Det är viktigt att förstå att anledningen till ett inköp kan ha stor påverkan på hur inköpet ska hanteras. Ett enkelt exempel är om du går och köper en planka för företagets pengar så ska det hanteras på olika sätt om du tänkt använda plankan som en hylla på kontoret eller om du ska sälja plankan vidare.

Vad får jag köpa till företaget?

Du kan i princip köpa vad som helst till företaget så länge det tydligt går att koppla till företagets verksamhet och behov. Skulle du exempelvis köpa in något som kan klassificeras som privat kan man inte dra av momsen på inköpet.

Vad är skillnad på utgift och kostnad?

Orden utgift och kostnad används många gånger om vartannat men har egentligen olika betydelser och har stor påverkan på bokföringen. Med utgift menar man anskaffningsvärdet för det som företaget köpt när fakturan fås. Medans kostnad syftar på värdet av en tjänst som företaget förbrukat eller tillgodogjorts under en viss period. Kostnaden kan ses som en periodiserad utgift.

Exempel förskottsbetalning

En resa köps och betalas i januari, detta är när utgiften uppstår. Själva resan genomförs sedan i maj vilket är när kostnaden sker och pengarna förbrukas. Tiden mellan kostnaden och utgiften så har du en fordran mot säljaren, du har betalat för resan men du har inte fått den ännu.

Exempel efterskottsbetalning

En vara köps mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Här kommer kostnaden ske direkt när man får varan medans utgiften kommer senare när fakturan betalas. Tiden mellan utgiften och kostnaden så kommer du att ha en skuld till säljaren eftersom du fått varan men ännu inte har betalat den.