Boka ikapp

Senast uppdaterad: 2021-06-18

Om ni har behov av att boka ikapp perioder som inte är kopplade till den löpande bokföringen framåt kan vi utföra detta som en separat tjänst. Om vi kan åta oss uppdraget eller inte beror på hur mycket material det är, hur många månader det rör sig om samt våra lediga resurser.

För nystartade bolag

För nystartade bolag som har årsmoms och startades inom 3 månader är det oftast inga problem att boka ikapp detta.

Viktigt när Voitto ska boka ikapp

  • För historiska perioder som ska bokas ikapp kan vi ej garantera att momsdeklarationer, arbetsgivardeklarationer och övriga rapporter kan bli klara i tid.
  • Varje kalendermånad som bokas ikapp kommer att faktureras enligt ditt månadspris i förskott.
  • Vi förutsätter att alla underlag som kvitton och fakturor för de tidigare perioderna finns tillgängliga och laddas upp snarast. Om det finns löner utbetalade ska det finnas tydliga specifikationer för dessa.