Om uppstarten hos Voitto

Senast uppdaterad: 2021-06-21

När du har blivit kund hos Voitto kommer du till en början genomgå en uppstartsfas. Det innebär bland annat:

  • Uppsättning av ditt konto och alla inställningar
  • Att vi säkerställer att din verksamhet kommer fungera med Voitto
  • Att Voitto får lära sig om din verksamhet och hur ni arbetar – det gör att vi vet hur vi ska hantera bokföringen framåt
  • Att du lär dig grunderna i hur Voitto fungerar och hur vi arbetar
  • Att vi kontrollerar din bokföring och ser till att allt bakåt i tiden är ok

Debitering av merarbete

Utökat arbete för vår del som beror på att ni inte utför de uppgifter ni blir tilldelade eller lämnar in material i tid kommer att debiteras. Se vår prislista.

Tidigare bokföring och boka-ikapp

Om du har bokföring sedan tidigare måste vi säkerställa att all historisk bokföring är korrekt – annars kan den påverka din bokföring framåt. Vi måste även få information om vissa bokningar som redan finns för att kunna hantera dem korrekt framåt – speciellt vid bokslutet.

Om det skulle saknas bokföring för vissa perioder måste vi diskutera detta och se ifall vi ska boka ikapp detta.