Startdatum för bokföring

Senast uppdaterad: 2021-06-18

I samband med att ni blir kund hos Voitto åtar vi oss ansvaret att framåt i tiden utföra er bokföring och leverera momsdeklarationer, arbetsgivardeklarationer samt bokslut i tid.

I många fall finns det ett behov av att hjälpa till med bokföring bakåt i tiden, detta görs då som ett separat uppdrag där vi inte kan ge några garantier om att momsdeklaration och liknande kan bli klara i tid. Detta beror på hur lång tid bakåt vi ska bokföra samt hur snabba ni är att ladda upp de dokument som vi behöver som underlag.

För att få insikt i ert företag och se vad ni har för momsperiod med mera måste ni logga in och lägga upp ert skattekonto och synka detta mot Skatteverket så snart som möjligt. Vi får då tillgång till informationen som vi behöver från Skatteverket.

När kan Voitto ta över vår bokföring?

När vi kan ta över er bokföring bestäms utifrån hur ofta ni deklarerar moms. Om ni vill att vi ska ta över er bokföring längre fram än vad som beskrivs nedan måste vi be er om att kontakta oss vid ett senare tillfälle.

Månadsmoms, årsmoms eller ej momsregistrerad

Vi kan ta över er bokföring den 1:a i månaden efter nuvarande månad eller månaden efter det.

Exempel

Dagens datum är 17:e mars – ni kan då välja om vi ska ta över er bokföring 1:a april eller 1:a maj.

Kvartalsmoms

Vi kan ta över er bokföring från och med den 1:a i nästkommande kvartal. Möjliga startdatum under ett år är alltså 1:a januari, 1:a april, 1:a juli eller 1:a oktober.

Exempel

Dagens datum är 10:e januari – vi kan då ta över din bokföring 1:a april.

Startdatum nära slutet av ett räkenskapsår

Om ni har tidigare bokföring samt får ett startdatum inom de två sista månaderna i ett räkenskapsår kommer det vara extra viktigt att vi får in tidigare bokföring så snart som möjligt för att vi ska kunna stänga året i tid.