Vad ansvarar Voitto samt jag som kund hos Voitto för när det kommer till löner?

Senast uppdaterad: 2021-06-28

Vad ansvarar jag som kund hos Voitto för när det kommer till löner?

Är du kund hos Voitto och även arbetsgivare så är det du som ansvarar för att lönespecifikationen skapas på ett korrekt sätt respektive månad. Bolaget ansvarar alltså för att innehållet i lönespecifikationen är korrekt. Lönerna kommer att betalas ut utifrån hur lönespecifikationerna fylls i. 

Vad ansvarar Voitto för när det kommer till löner?

Voitto utför ingen sakgranskning av ditt bolags löner. Det Voitto kan vara behjälpliga med är att hjälpa till om du upptäcker någon felaktighet som måste rättas. Voitto kan även hjälpa dig med enklare frågor kring lön, t.ex. hur du lägger på en löneförmån eller räknar ut en slutlön. Frågor som t.ex. är kopplade till hur olika kollektivavtal hanteras, eller andra detaljfrågor, kan inte Voitto hjälpa dig med.