Hur redovisas inköp som ännu inte fakturerats vid bokslutet?

Senast uppdaterad: 2021-06-28

Har du köpt något i slutet av året där du ska ta emot en faktura men där leverantören inte hunnit skicka den? Det kan vara både varor och tjänster som till exempel webbkonsulter, installationer på ditt kontor, inköp av datorer eller liknande.

Vid bokslutet behöver du då få med de intäkter och kostnader som tillhör redovisningsperioden. Alla kostnader som tillhör perioden ska fångas upp, även om du inte mottagit någon faktura på inköpen. Om den inte kommit in kan orderbekräftelse, följesedel eller annan bekräftelse på köpet användas.

Värdet på inköpet ska anges exklusive moms i bokslutet.