Betalkort

Senast uppdaterad: 2021-06-23

Med stor sannolikhet kommer du att ha ett eller flera betalkort kopplat till ditt företag. Vilken typ av kort du har påverkar bokföringen – det är en god idé att ha koll på skillnaden.

Debetkort

Ett debetkort kopplas direkt mot ditt bankkonto och alla köp som du gör dras direkt från ditt konto. Detta är det vanligaste korttypen och det som är enklast att hantera.

Kreditkort

Med ett kreditkort handlar du alltid på kredit och du har en begränsning i hur mycket du får handla för innan du måste betala av det. 

När du handlar med ett kreditkort kommer detta inte att synas på dina bankkonton utan det är bara utgivaren av kortet som ser dina inköp. Detta försvårar bokföringen eftersom Voitto varken kan se eller bokföra dina inköp förrän långt senare när du får en specifikation från utgivaren kreditkortet.

Kreditkort från Entercard

För kreditkort som är utgivna av Entercard har vi en integration. Du kopplar ditt konto hos Entercard till Voitto och på detta sätt får vi direkt reda på alla inköp, vi hanterar det i princip som ett vanligt bankkonto. Det gör att hanteringen blir enkel och smidig och vi tar ingen extra kostnad för detta.

Övriga kreditkort

Om du har ett kreditkort som är utgivet av någon annan än Entercard försvåras hanteringen och det är därför något som vi enbart erbjuder som en extratjänst där du betalar en kostnad per månad och kort som du har.

Direkt när du får din faktura från företaget som ställt ut kreditkortet, som måste innehålla en specifikation av alla transaktioner som skett på kortet, laddar du upp denna till oss. Vi går då igenom alla transaktionerna på kortet och bokför dem utifrån att du också har laddat upp de faktiska underlagen för transaktionerna.