A-skatt

Senast uppdaterad: 2021-06-22

A-skatt står för Anställningsskatt och innebär att arbetsgivaren gör avdrag för preliminärskatt och sociala avgifter innan de betalar ut lön till anställda.

A-skatten omfattar alla som har någon typ av anställning, oavsett om det är exempelvis heltid, deltid eller timanställning.

Storleken på A-skatt beror exempelvis på vilken kommun du bor i och huruvida du är medlem i Svenska kyrkan eller ej. På din A-skattsedel kan du se mer information om vilken skattetabell din arbetsgivare använder när de gör avdrag på din lön.

Läs mer om A-skatt hos Skatteverket