Aktie

Senast uppdaterad: 2021-06-22

En aktie är en ägarandel i ett företag. Den som äger aktier blir delägare i bolaget och registrerad som ägare i aktieboken‍. 

För att det ska vara möjligt att köpa och sälja aktier i ett företag krävs det att bolaget är ett registrerat aktiebolag. Anledningen till att ett företag ger ut aktier är för att kunna finansiera bolaget. Det sker antingen när företaget bildas eller när nytt kapital behöver komma in.

När man pratar om aktier gör man skillnad på aktier i privata bolag och aktier i publika bolag. Publika bolag är börsnoterade, medan privata bolag inte är det.

Den som äger aktier har möjlighet att tjäna pengar på dess innehav, antingen genom att värdet på företaget stiger så att aktien kan säljas för mer än den köptes för eller genom utdelningar. Sjunker värdet på innehavet, innan en försäljning av aktierna, gör man istället en förlust. Utöver möjligheten att tjäna pengar har aktieägare även rösträtt på bolagsstämman, och således möjlighet att vara en del av samt påverka företagets utveckling.