Affärshändelse

Senast uppdaterad: 2021-06-22

En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som påverkar ett företags ekonomi.

Det är bara sådant som omgående har påverkan på ekonomin som räknas som affärshändelser. Med omgående påverkan menas sådant som förändrar företagets förmögenhet eller som förändrar sammansättningen av tillgångar, eget kapital och skulder.

Affärshändelser faller inom följande kategorier:

  • In- och utbetalningar
  • Fordringar och skulder
  • Egna tillskott eller uttag i verksamheten

Sådant som inte omgående påverkar ett företags ekonomi räknas inte som affärshändelser. Exempel på händelser som inte klassas som affärshändelser är ordrar, beställningar eller offerter.

Enligt bokföringslagen måste alla affärshändelser bokföras löpande. När affärshändelserna bokförs blir de till bokföringsposter. Bokföringsposterna ska i sin tur kunna presenteras i systematisk ordning i huvudboken och i registreringsordning i grundboken.

Läs mer om affärshändelser i Bokföringslagen