Punktskatt

Senast uppdaterad: 2022-05-12

För vissa utvalda varor och tjänster tas en speciell skatt ut. Denna skatt kallas för punktskatt och har som huvudsakligt syfte att styra konsumtionen av dessa varor och tjänster. Precis som för andra skatter läggs punktskatten till på försäljningspriset.

De vanligaste exemplen på varor och tjänster med punktskatt är:

  • Alkohol
  • Energi
  • Tobak

Den som säljer varor eller tjänster med punktskatt ska deklarera sin försäljning och betala in skatten till Skatteverket.

Läs mer om punktskatt hos Skatteverket