Hur behandlas kontanter i samband med bokslutet?

Senast uppdaterad: 2021-06-28

Om du har kontanter i ditt företag måste dessa räknas vid bokslutet och ett kassaintyg ska upprättas. Detta gäller för alla kontanter oavsett om det är kontanter som används för småinköp eller om det är kontanter som kommit in vid försäljning i ett kassasystem.

Kontrollräkningen och kassaintyget måste alltså göras den sista dagen på räkenskapsåret.

Kontantkassa

Om din verksamhet innehar en kontantkassa som använder ett kassaregister, till exempel vid butiksförsäljning, ska den värderas vid bokslutet. Som vanligt ska dina kassarapporter (Z-rapporter) bokföras för månaden men de kontanter som ska ligga kvar i kassaapparaten behöver inventeras. 

Kassaintyg

När man inventerat sina kontanter ska ett kassaintyg skrivas där du som ägare av företaget intygar kassasaldot. 

Intyget ska innehålla:

  • Företagsnamn och organisationsnummer
  • Bokslutsdatum
  • Kassasaldo
  • En text om att du som ägare intygar kassan, till exempel: “Jag intygar att kassainventeringen har gjorts på ett riktigt sätt och att kassasaldot är korrekt angivet per angivet bokslutsdatum.”
  • Datum för underskrift
  • Underskrift
  • Namnförtydligande