Inventering av varulager

Senast uppdaterad: 2024-01-29

Företag som har lager ska i samband med räkenskapsårets slut räkna antal artiklar i lagret och ange värdet på dessa. Detta görs för att kontrollera att lagret inte felräknats så att lagret redovisas med rätt belopp i årsbokslutet.

När artiklarna har räknats ska det anges vilket värde de köpts in för så att saldot i lagret kan beräknas till bokslutet. Dessutom ska det uppskattade försäljningsvärdet beräknas för artiklarna. Om försäljningsvärdet är mindre än inköpsvärdet ska mellanskillnaden bokas som en kostnad. Detta kallas inkurans.

Företaget är sedan skyldigt enligt lag att upprätta ett lagerintyg. 

Exempel på ett lagerintyg

Använd ett lagersystem

För att hålla reda på inköpsvärden är det lämpligt att använda ett särskilt lagersystem där inköp och försäljning registreras. 

Tips för inventering

  1. Normalt ska inventering ske på bokslutsdagen, vilket kan sammanfalla med en helgdag. Planera därför inventering i god tid.
  2. Ta ut en lista ur lagersystemet och gå systematiskt igenom den och kontrollräkna artiklarna samt notera skillnader. T.ex. om lagersystemet har ett saldo om 10 artiklar men kontrollräkning säger 8 ska mellanskillnaden noteras så att saldot i lagersystemet kan uppdateras senare.
  3. Kontrollräkna artiklar med större differenser för att undvika felräkning.
  4. Märk de lagerplatser som inventerats.
  5. För över inventerade saldon i lagersystemet när inventeringen är klar.
  6. Gör en bedömning av artiklar som ni inte tror kommer säljas eller som förväntas säljas till ett rabatterat pris som är lägre än inköpsvärdet (inkurans).

Ladda upp underlag till Voitto

För att bokföra justeringar i lagersaldo och/eller inkurans behöver vi en specifikation över de uppdaterade värdena. Antingen i form av en summerad lagerlista eller ett lagerintyg.