Förutsättningar för att kunna beställa bokslut

Senast uppdaterad: 2024-01-30

För att man ska kunna genomföra ett bokslut och ta fram en årsredovisning krävs att hela årets bokföring är komplett och i sin ordning. Det ska inte saknas material eller finnas andra problem. 

Gäller det enbart något litet som saknas är det oftast inga problem, vi tar en diskussion och hittar en lösning. Överlag gäller dock att vi inte kan åta oss att göra en årsredovisning där där det saknas material eller finns problem som inte hanterats under året. Då måste man först åtgärda problemen något som vi då utför som en separat tjänst. 

I vårt arbete är vi helt beroende av er hjälp för att få in material och få svar på frågor. Tänk därför på att ta tag i saker så snart som möjligt, ju mer du väntar desto större blir oftast problemet och därmed mer kostsamt att reda ut.

I denna video-guide får du en snabb genomgång av vad som krävs och hur själva processen går till hos oss. För dig som är kund hos Voitto finns det självklart flera guider att ta del av som hjälper dig igenom hela processen.

Räkenskapsåret måste ha bokförts av Voitto

För att vi ska kunna erbjuda bokslut för ett räkenskapsår måste Voitto ha skött den löpande bokföring under minst en månad i räkenskapsåret. Detta inkluderar även tid som vi bokar ikapp.

Vi kan alltså inte göra bokslut för räkenskapsår där Voitto inte har utfört någon bokföring.

Inga saknade underlag

Alla händelser som sker i bolaget under året ska bokföras, något som vi gör löpande under året. Vet du med dig att det saknas material som du inte laddat upp, ta tag i detta så snart som möjligt. Saknas material bör du ha fått uppgifter för detta samt att de går att se under saknade underlag för utgifter och intäkter.

Alla uppgifter för året gjorda

Alla uppgifter som du har fått och som är relaterade till året måste vara gjorda.

Frågor relaterade till årsbokslutet besvarade

När räkenskapsåret tagit slut kommer du att få ett antal frågor som är relaterade till bokslutet som måste göras. Det är information som vi måste ha för att kunna göra den sista bokföringen innan året stängs. Du hittar dessa under bokslut, men du kommer även att få uppgifter för dessa under Att göra.

Eventuella frågor från tidigare bokföring är utredda

Om du har flyttat till Voitto under året kan det finnas frågor kring den tidigare bokföringen som måste redas ut. Vi ska i så fall ha kontaktat dig om detta.