Hur ett årsbokslut går till hos Voitto

Senast uppdaterad: 2022-02-28

För att årsbokslutet ska gå så smidigt som möjligt har vi tagit fram en process som vi följer. Nedan kan du se en översikt på de viktigaste delarna i processen.

Förberedelser innan räkenskapsårets slut

En viss tid innan räkenskapsåret tagit slut öppnar vi upp bokslutsfunktionen för året. All funktionalitet är dock låst eftersom att året måste ta slut innan man kan slutföra frågorna. Anledningen att vi visar dem är för att du ska kunna förbereda dig inför bokslutet. Du kan se vilka frågor som kommer komma och börja förbereda för inventering av lager eller annat som måste göras.

Saknas material kan du se detta och få god tid på dig att åtgärda. 

Efter räkenskapsårets slut

Direkt att att ditt räkenskapsår tagit slut öppnas frågorna upp och du ska gå igenom dessa och besvara skyndsamt. Tänk på att dessa måste besvaras innan du kan beställa bokslutet och tidpunkten för när du beställer bokslutet påverkar priset. 

Beställning

Efter att frågorna relaterat till bokslutet har blivit besvarade öppnas möjligheten upp för att göra en beställning. Du kan då se vad grundpriset blir om du gör en beställning vid detta tillfälle. Tänk på att priset ökar desto längre du väntar. Vi erbjuder också K3-redovisning och K10-blanketter som en extratjänst. 

Efter att beställningen är genomförd kommer Voitto att leverera bokslutet inom 6 månader efter räkenskapsårets slut, förutsatt att du som kund besvarar eventuella tillkommande frågor kopplat till bokslutet. 

Du kan också välja att inte beställa någon årsredovisning om du vill göra detta själv eller låta någon annan göra det. Tänk på att du måste meddela oss detta i uppgiften om beställning eftersom att vi måste slutföra och stämma av året innan någon annan kan göra bokslut.

Arbete med bokslut och årsredovisning

När frågorna är gjorda och en beställning är gjord kan vi börja arbetet med bokslutet och årsredovisningen. Om frågor uppkommer från vår sida kontaktar vi dig. Arbetet planeras i våra verktyg för att vara så effektivt som möjligt. Det innebär att vi kanske inte kan börja på ditt bokslut direkt, planeringen gör dock att bokslutet alltid blir klar i god tid.

De flesta redovisningsbyråer arbetar med att slutföra bokslut in i det sista fram tills inlämningen. Vårt arbetsflöde med bokföringen under året samt under bokslutet gör att vi normalt är klara i god tid innan inlämningen måste ske.

Godkännande

Efter att vi har arbetat fram en årsredovisning presenterar vi den för dig. Du kan då kontrollera att allt är korrekt. Hittar du fel åtgärdar vi dem. När allt ser bra ut godkänner du årsredovisningen – vi tar fram de sista bilagorna och gör de faktiska bokningarna.

Du får då tillgång till de slutgiltiga dokumenten som ska skrivas ut, signeras och arkiveras. 

Skicka in material

När årsredovisningen med fastställelseintyg samt stämmoprotokoll har signerats är det dags att ladda upp årsredovisningen och INK2 samt signera det digitalt med BankID.

Signering

Glöm inte att både årsredovisningen och din INK2 ska signeras på Bolagsverket respektive Skatteverket innan de anses inlämnade.

Uppladdning av årsredovisningen

Det som ska laddas upp och signeras hos Bolagsverket är en digital kopia av din årsredovisning. Originalet är det som du redan har skrivit ut, signerat och arkiverat.

Efter att årsredovisningen är klar och du har godkänt den måste du ladda upp den till Bolagsverket, det gör du med ett enkelt knapptryck i vårt system. Efter att årsredovisningen är uppladdad måste dock alla som ska skriva under logga in på Bolagsverket och signera årsredovisningen där innan den anses vara inlämnad. Tänk på att man har max två veckor på sig att signera årsredovisningen efter den har laddats upp till Bolagsverket.

Uppladdning av INK2

Inkomstdeklarationen (INK2) laddas upp till Skatteverket av Voitto efter att den är framställd. Du måste då logga in på Skatteverket och signera den uppladdade inkomstdeklarationen innan den ses som inlämnad.