Introduktion till bokslut

Vad menas med bokslut och årsredovisning

Senast uppdaterad: 2021-06-28

När du har ett aktiebolag måste du efter varje räkenskapsår lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Årsredovisningen sammanfattar årets händelser och företagets ekonomiska ställning enligt en fast struktur.

Förutom årsredovisningen ska du även ta fram och lämna in en inkomstdeklaration för året. Denna lämnas till Skatteverket och heter inkomstdeklaration 2 (INK2) för aktiebolag.

Inkomstdeklarationen och årsredovisningen görs oftast i samband med varandra även om de är olika sorters rapporter. Innan du kan ta fram dessa måste dock all bokföring för året vara helt klar och avstämd.

Årsavstämning

Med årsavstämning menas att man slutför bokföringen av alla affärshändelser för året och stämmer av dessa och kontrollerar att bokföringen är korrekt.

Bokslut

Med ett bokslut tar man det avstämda året och gör de sista bokningarna som behövs i samband med att årets stängs. När detta har gjorts stänger man året och inga nya bokningar kan göras i räkenskapsåret. Typiska bokningar som görs i samband med bokslutet är årets resultat och skatt samt hantering av eventuella periodiseringsfonder.

Årsredovisning

Själva årsredovisningen är ett dokument som tas fram i och med bokslutet. Årsredovisningen ska tas fram utifrån ett regelverk som bestämmer vad som måste ingå. Hos Voitto sker inlämningen av årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.