Viktiga datum gällande bokslut

Viktiga tidpunkter som du måste ha koll på gällande bokslut

Senast uppdaterad: 2021-06-28

Processen för att ta fram en årsredovisning styrs av ett antal regler och det finns ett antal viktiga datum som man måste förhålla sig till. Många datum sätts årligen vilket innebär att de exakta datumen kan ändras från år till år. Förutom vissa exakta datum finns det även regler som styr hur lång tid som får gå mellan olika händelser.

Uppgifter från Voitto

Under tiden som Voitto arbetar med ditt bokslut kan du få uppgifter gällande saker som vi måste få för att kunna komma vidare med årsbokslutet. Alla uppgifter har ett datum för när de måste vara gjorda. Det är viktigt att du gör dessa uppgifter i tid innan det sista datumet – gärna så snabbt som möjligt.

Ofta rör det sig om information som vi måste ha för att kunna komma vidare. Om vi inte får in detta i tid kommer vi inte att kunna göra ditt bokslut alternativt kan vi komma att bli tvungna att debitera för tiden vi lägger ned gällande saker vi får in sent. Det samma gäller även för information som vi efterfrågar via meddelanden.

Inlämning på papper eller digitalt

Både för inkomstdeklaration och årsredovisning gäller olika inlämningsdatum beroende på om man lämnar in på papper eller digitalt. På Voitto arbetar vi främst digitalt och uppmanar dig att lämna in digitalt. Förutom att det är smidigare och säkrare har du längre tid på dig att lämna in.

Räkenskapsår

Majoriteten av alla företag har ett räkenskapsår som slutar 31:a december. Om du har ett räkenskapsår som slutar i en annan månad än december så kallas detta brutet räkenskapsår. Detta gör att alla datum kommer att förskjutas. I våra exempel utgår vi från att man har ett räkenskapsår som slutar 31:a december.

Årsredovisning klar

Årsredovisningen ska vara färdig senast två veckor innan årsstämman om företaget inte har en revisor. Har företaget revisor ska den vara färdig senast sex veckor innan årsstämman.

Kallelse till årsstämma

En kallelse till årsstämman ska gå ut mellan 4-6 veckor innan årsstämman hålls.

Årsstämma

Årsstämman måste hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Det är här som årsredovisningen fastställs.

Inlämning av årsredovisning

Årsredovisningen ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det får max ha gått en månad från att årsstämman hölls tills årsredovisningen är inlämnad.

Inlämning av inkomstdeklaration 2

Inkomstdeklarationen som lämnas in till Skatteverket lämnas normalt i samband med årsredovisningen, alltså sju månader efter räkenskapsårets slut. Voitto kommer att skapa en uppgift till dig för inlämning så att den kommer in i tid. Inlämningsdatumen kan skilja sig mellan olika år samt om du har brutet räkenskapsår.