Kundregister

Senast uppdaterad: 2022-05-12

Kundregistret innehåller information om företagets kunder. Till exempel kan det innehålla kontaktuppgifter eller organisationsnummer till kunden.