Rot- och rutavdrag

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Rot- och rutavdrag innebär att privatpersoner som köper vissa typer av tjänster får göra skattemässiga avdrag för delar av arbetskostnaden.

Rotavdraget gäller för tjänster i hemmet som rör reparation, underhåll, samt ombyggnad och tillbyggnad medan Rutavdraget gäller för hushållsnära tjänster.

Exempel på tjänster som omfattas av Rotavdraget:

  • Bygg
  • El
  • VVS
  • Glas och plåt

Exempel på tjänster som omfattas av Rutavdraget:

  • Flyttjänster
  • Trädgårdsarbete
  • Barnpassning
  • Reparation av vitvaror

Rot- och rutavdraget får maximalt uppgå till 50 000 kronor per person och år. För att köparen ska ha rätt till avdraget krävs även att vissa villkor är uppfyllda, exempelvis att du bor på det stället där Rot- och rutarbetet utförs.

Vid köp av tjänst som omfattas av Rot- och rutavdrag gör säljaren avdrag för arbetskostnaden på fakturan som skickas till köparen. Det är sedan säljaren som ansvarar för att ansöka om ersättning från Skatteverket. Om Skatteverket nekar hela eller delar av ersättningen ska köparen betala mellanskillnaden till säljaren.

Läs mer om Rot- och rutavdrag hos Skatteverket