Sidoordnad bokföring

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Den sidoordnade bokföringen är ett komplement till den löpande bokföringen. Den är en specifikation över ett företags tillgångar, avsättningar, skulder samt eget kapital och har som syfte att ge en överblick och kontroll över dessa.

Detta är exempel på sidoordnad bokföring:

  • Anläggningsregister
  • Kundreskontra
  • Leverantörsreskontra

Sidoordnad bokföring är inte obligatoriskt för alla företag. Huruvida ett företag ska upprätta sidoordnad bokföring beror exempelvis på företagets storlek eller verksamhetens omfattning, samt om det krävs för att ge en tillfredsställande bild över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital.

Läs mer om sidoordnad bokföring hos Skatteverket