Traktamente

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Ett traktamente är en ersättning som betalas ut för de ökade levnadskostnader som den anställde haft då de reser i tjänsten.

Traktamentet kan till exempel omfatta mat eller boende som den anställde betalat.

Ersättningen för traktamente är skattefri upp till ett visst schablonbelopp per dag. För 2021 är den skattefria ersättningen 240 kr per heldag.

För att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente krävs att den anställde:

  • Övernattar minst en natt
  • Du reser till en plats som ligger 50 kilometer från din vanliga arbetsplats
  • Du reser till en plats som ligger 50 kilometer från din bostad

Läs mer om traktamente hos Skatteverket