Försäljning genom integrationer

Senast uppdaterad: 2021-11-23

Voitto har ett antal integrationer mot andra system för att underlätta att få hem bokföringsdata automatiskt. När man använder sig av dessa är det dock viktigt att man går igenom uppsättningen tillsammans med Voitto. Detta eftersom att hur man använder systemet och hur det är uppsatt avgör vad man kan få ut och vad vi behöver få i form av kompletterande dokument och rapporter.

Voitto erbjuder följande integrationer:

Shopify

Med vår Shopify-integration kan vi få hem en rapport som visar all din försäljning genom Shopify. Vi behöver dessutom få information om alla betalsätt som du erbjuder i Shopify.

Använder du Shopify Payments som betalsätt kommer vi att kunna få hem information om alla utbetalningar som skett från Shopify genom Shopify Payments genom integrationen.

Om du använder andra betalsätt än Shopify Payments kommer vi att behöva få separata rapporter för betalningar genom dessa betalsätt.

Klarna

Klarna är i grunden en betalningslösning och genom vår integration kan vi få ut alla utbetalningar som sker från Klarna. Dock erbjuder Klarna också en lösning för försäljning, där de skapar underlag för försäljningen och hanterar moms, m.m. Denna information måste vi dock få in i form av en separat rapport.

Stripe

Stripe är i grunden en betalningslösning och genom vår integration kan vi få ut alla utbetalningar som sker från Stripe. Dock erbjuder Klarna också en lösning för försäljning, där de skapar fakturor för försäljningen och hanterar moms, m.m. Vår integration kan hämta information om försäljning genom Stripe, detta kräver dock att du använder Stripe Invoicing och skapar fakturor där för all försäljning.

Voitto stödjer även betalningar genom Stripe för fakturor som skapas i Dooer Fakturering.

Paypal

Eftersom Paypal främst är att likna en bank har vi en integration som liknar våra övriga bankintegrationer. Integrationen i sig hanterar alltså inte bokföring av försäljning på något sätt utan den gör att vi kan hämta hem alla transaktioner som skett på ditt Paypal-konto på samma sätt som övriga banker.