Vad är klientmedel?

Senast uppdaterad: 2021-06-23

Klientmedel kan enklast förklaras som att ett företag har pengar på sina konton men att pengarna faktiskt ägs av någon annan. Normalt sätt är detta något som enbart är temporärt och företaget agerar mellanhand innan de flyttas vidare till den faktiska ägaren.

Hur används klientmedel

Den vanligaste användningen av klientmedel som du kommer att stöta på är när du får inbetalningar som kommer från ett klientmedelskonto. Det kan exempelvis vara ett försäljningssystem som exempelvis Klarna, där dina kunder betalar in pengar till Klarna som i sin tur betalar ut dessa pengar till dig.

Detta är alltså inget bankkonto, men är fortfarande pengar som du äger och som är på väg till dig. I bokföringen är det viktigt att ha koll på dessa pengar och bokföra dem även om de inte finns på ditt konto ännu.