Varför behöver Voitto tillgång till mina bankkonton?

Senast uppdaterad: 2021-06-23

Eftersom de flesta av ett företags affärshändelser sker på banken i någon form använder vi banken för att verifiera och kontrollera bokföringen. Alla transaktioner som sker på banken ska bokföras. Det är därför det är viktigt att din redovisningsbyrå har full insyn i alla banktransaktioner som sker.

Ju snabbare vi får del av vad som händer på dina bankkonton, desto bättre uppdaterad blir din bokföring. Vi behöver ha kännedom kring alla bankkonton som är kopplade till företaget. Annars riskerar bokföringen att bli fel eftersom vi inte har uppgifter om alla transaktioner och tillgångar i företaget. I värsta fall kan det anses som bokföringsbrott.