Intjänade intäkter som inte fakturerats

Senast uppdaterad: 2021-11-23

Vid bokslutet ska du få med de intäkter och kostnader som tillhör redovisningsperioden. Varor och tjänster som har levererats under året ska intäktsföras, även om de inte har fakturerats. Det kan till exempel handla om sålda varor i en e-butik, licenser (abonnemang på digitala tjänster) och royalties. Dessa intäkter ska anges i bokslutet. Använd den faktiska fakturan som underlag eftersom den förmodligen ställts ut innan bokslutet har påbörjats. Om ingen faktura ställts ut så får du göra en rimlig uppskattning över värdet.

Var noga med att värderingen av intäkten görs exklusive moms.

I samband med årsredovisning är det bra att känna till följande begrepp:

Förskotterat belopp

Ett förskotterat belopp innebär en utbetalning i förhand. Kunden har helt enkelt betalat för varor eller tjänster som ännu inte har levererats eller utförts. 

Upparbetat belopp

Upparbetat belopp har att göra med pågående arbeten. Det innebär tjänster som är påbörjade enligt avtal men inte avslutade per balansdagen (den sista dagen på företagets räkenskapsår). Det kan vara uppdrag på löpande räkning, provisionsbaserade uppdrag eller uppdrag till fast pris.

Belopp för inköp

Belopp för inköp till projektet är sådant som kommer att vidarefaktureras (exklusive moms). Vidarefakturering görs när man haft kostnader som någon annan egentligen ska betala. Det kan röra sig om representation där ett företag betalar hela kostnaden med sitt företagskort men där flera företag ska vara med och dela på kostnaden. 

Klicka här om du vill veta mer om hur Pågående konsultprojekt‍ redovisas vid bokslutet.