Pågående konsultprojekt

Senast uppdaterad: 2021-11-23

Vid bokslutet behöver du få med de intäkter och kostnader som tillhör redovisningsperioden. Allt arbete som utförts under året ska intäktsföras, även om det ännu inte fakturerats. Det kan handla om ett projekt som löper över bokslutsdagen och som ska faktureras i efterhand. Detta arbete ska värderas och tas upp i företagets räkenskaper per bokslutsdatum.

Det gäller att kunna värdera det utförda arbetet så har du en fastställd timpenning eller ett fast månadsarvode kan du ganska lätt fastställa denna kalkyl. Om du däremot har gett kunden ett fast pris på ett projekt får du uppskatta hur mycket som är färdigställt av projektet för att räkna ut intäkt som inte fakturerats.

Var noga med att värderingen av intäkten ska göras exklusive moms.

I samband med årsredovisning är det bra att känna till följande begrepp:

Förskotterat belopp

Ett förskotterat belopp innebär en utbetalning i förhand. Kunden har helt enkelt betalat för varor eller tjänster som ännu inte har levererats eller utförts. 

Upparbetat belopp

Upparbetat belopp har att göra med pågående arbeten. Det innebär tjänster som är påbörjade enligt avtal men inte avslutade per balansdagen (den sista dagen på företagets räkenskapsår). Det kan vara uppdrag på löpande räkning, provisionsbaserade uppdrag eller uppdrag till fast pris.

Belopp för inköp

Belopp för inköp till projektet är sådant som kommer att vidarefaktureras (exklusive moms). Vidarefakturering görs när man haft kostnader som någon annan egentligen ska betala. Det kan röra sig om representation där ett företag betalar hela kostnaden med sitt företagskort men där flera företag ska vara med och dela på kostnaden. 

Klicka här om du vill veta mer om den snarlika företeelsen Intjänade intäkter som inte fakturerats och hur det redovisas vid bokslutet.