Försäljningsrapporter via Shopify

Senast uppdaterad: 2021-07-16

Via Shopify får du ut försäljningsrapporter som visar alla de försäljningar din butik har haft under angiven period. Försäljningsrapporten utgör ett viktigt underlag till din bokföring och det är därför viktigt att du har kännedom kring rapporten. Om en kund har köpt flera produkter samtidigt redovisas varje produkt som en separat post. Samma gäller också om en kund har returnerat en produkt. 


Nedan har vi sammanställt vad en försäljningsrapport innehåller: Begrepp Definition
Datum

Datum för försäljning eller retur.

Order

Order som försäljningen eller returen är associerad med.

Produkt

Produkten som försäljningen eller returen är associerad med.

Bruttoförsäljning

Motsvarar produktens försäljningspris multiplicerat med beställd kvantitet. Bruttoförsäljningen inkluderar inte rabatter, returer, skatter eller frakt.

Rabatter

Motsvarar produktrabatt adderat med produktens proportionella andel av en rabatt på hela varukorgen. Rabattvärdet kombinerar eventuella rabatter med produktens andel av en rabatt på hela varukorgen. Rabatter visas som ett negativt värde på det datum då beställningen gjordes.

Returer

Värdet på varor som kunden returnerade till handlaren. Returer visas som ett negativt värde på det datum då returen skedde. Återbetalade fraktkostnader och deras skatter visas inte i kolumnen Returer. De visas som negativa värden i kolumnerna Frakt och Skatt.

Nettoförsäljning

Motsvarar bruttoförsäljning  minus rabatter och returer.

Nettoomsättningen inkluderar inte fraktkostnader eller skatter. Det kommer att vara ett positivt värde för en försäljning på det datum då en beställning gjordes och ett negativt värde för en retur på det datum då ordern återbetalades.

Skatter

Skatterna som är kopplade till en försäljning eller retur. Det kommer att vara ett positivt värde för en försäljning på det datum då en beställning gjordes och ett negativt värde för en retur på det datum då ordern återbetalades.

Frakt

Fraktkostnaderna som är kopplade till en försäljning eller retur. Det kommer att vara ett positivt värde för en försäljning på det datum då en beställning gjordes och ett negativt värde för en retur på det datum då ordern återbetalades.

Totalt antal försäljningar

Motsvarar bruttoförsäljning minus rabatter och returer plus skatter och fraktkostnader.

Den Totala försäljningen kommer att vara ett positivt värde för en försäljning på det datum då en beställning gjordes och ett negativt värde för en retur på det datum då ordern återbetalades.