Vad är traktamente?

Senast uppdaterad: 2021-06-28

Vad är ett traktamente?

Ett traktamente är en ersättning som betalas ut för de ökade levnadskostnader som den anställde haft då de reser i tjänsten.

Traktamentet kan till exempel omfatta mat eller boende som den anställde betalat.

Ersättningen för traktamente är skattefri upp till ett visst schablonbelopp per dag. För 2021 är den skattefria ersättningen 240 kr per heldag för traktamenten på resor inom Sverige.

För att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente krävs att den anställde:

  1. Övernattar minst en natt
  2. Du reser till en plats som ligger 50 kilometer från din vanliga arbetsplats
  3. Du reser till en plats som ligger 50 kilometer från din bostad

Läs mer om traktamente hos Skatteverket

Bokföring av traktamente

Ett bolag har en anställd som gjort en tjänsteresa där personen får rätt till ett traktamente. Resan varade i två fulla dagar inklusive en övernattning. Arbetsgivaren betalar för övernattning på hotell. Personen har därmed rätt till traktamente om 480 kr (240 * 2).

Det skattefria traktamentet bokförs på konto 7321 enligt BAS-kontoplanen. 

Om det endast är traktamentet som ska betalas ut bokförs detta enligt:

Konto Debet Kredit
1930 - Bankkonto
480
7321 - Skattefria traktamenten, Sverige 480

Notera att det inte är några sociala avgifter på skattefria traktamenten.

Hur redovisas traktamentet på arbetsgivardeklarationen?

I arbetsgivardeklarationen markeras endast att den anställde har fått skattefria traktamenten för perioden. Beloppet som har betalats ut ska inte redovisas i någon ruta. 

Om du använder Voittos lönemodul hanteras detta automatiskt i deklarationen förutsatt att det är korrekt hanterat på lönespecifikationen.