Bank- och Plusgiro

Senast uppdaterad: 2021-10-27

Bank- och Plusgirokonton är så kallade klientmedelskonton där pengarna först går igenom din bank innan de hamnar på ditt bankkonto. Eftersom att detta är ett vanligt sätt att ta emot pengar på har vi byggt en integration för detta. Ditt Bank- eller Plusgirokonto hanteras av oss som vilket annat bankkonto som helst där vi kan se transaktionerna som kommer in och hur de sedan betalas ut till ditt bankkonto.

Bankgiro hos Länsförsäkringar Bank

Om du använder Bankgiro hos Länsförsäkringar Bank har vi tyvärr inte tillgång till ditt bankgiro. Vi måste då förlita oss på utbetalningarna som sker på ditt bankkonto samt manuellt hantera inbetalningarna till bankgirot. För att hantera bokföringen av dessa transaktioner behövs mer manuellt arbete både av dig som kund och oss som byrå. Prata med oss om du får in  betalningar via bankgiro och har Länsförsäkringar Bank. Huruvida vi kan hantera bokföringen för ditt bolag beror på flera faktorer och vi behöver få en djupare förståelse både avseende mängd och typ av transaktioner för att kunna göra en bedömning av just ditt bolag. 

Prismodellen Voitto tillämpar baserar sig på antal verifikat och omsättning. När det gäller bokföring av insättningar på bankgiro kommer dessa bokföras på separata verifikat vilket gör att det kan bli aktuellt att se över den prisnivå ditt bolag hamnar i. För att ta reda på detta behöver vi, enligt ovan, föra separat dialog.