Blandad verksamhet

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Med blandad verksamhet menas att ett företag har både momspliktig och momsbefriad verksamhet. Det innebär att de både säljer varor eller tjänster som har 25%, 12% eller 6% moms och varor eller tjänster med 0% moms. Läs mer om olika momssatser här.

Avdragsrätt vid blandad verksamhet

Enligt Mervärdesskattelagen är det endast tillåtet att dra av moms för kostnader som avser den delen av verksamheten som är momspliktig. Du får med andra ord inte dra av moms för del delen av verksamheten som är momsbefriad.

Om kostnaden delas mellan den momspliktiga och den momsbefriade delen, som till exempel om dessa nyttjar samma lokal, ska momsen dras av procentuellt efter hur stor del som nyttjas av den momspliktiga verksamheten.

Läs mer om blandad verksamhet hos Skatteverket