Kapitalförsäkring

Senast uppdaterad: 2021-06-22

En kapitalförsäkring är en form av placering som görs hos ett livförsäkringsföretag.

Det är möjligt att spara med engångsbelopp eller med regelbundna insättningar. Spartiden för kapitalförsäkringar är bunden till en viss tidsperiod, ofta fem eller längre, och ofta får inte uttag göras under de första åren. Under spartiden tas en avgift ut för uttag, så kallade “återköp”.

Den främsta anledningen till att kapitalförsäkring väljs är på grund av den förmånligare beskattningen som beror på att beskattningen sker enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Det innebär att istället för att beskattas med traditionell kapitalvinstbeskattning beskattas kapitalförsäkring med en schablonmässig avkastningsskatt.

Det är vanligt att en kapitalförsäkring används vid pensionssparande.

Läs mer om Kapitalförsäkring hos Skatteverket