Kvitto

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Kvittot fungerar som ett bevis på att en person eller ett företag har betalat för en vara eller tjänst.

Enligt kassalagen ska säljaren vid varje försäljningstillfälle ta fram ett kassakvitto. Denna lag gäller för de flesta företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Till kontant betalning räknas även betalkort.

I bokföringen kan kvitton används som underlag för affärshändelser.

För att ett underlaget ska anses giltigt behöver det till exempel innehålla följande information:

  • Säljarens namn och adress
  • Datum för utfärdandet
  • Information om varorna eller tjänsterna
  • Belopp
  • Mervärdesskatt
  • Mervärdesskattesats

Ett vanligt missförstånd är att den så kallade kontoslipen, det vill säga utskriften från kortterminalen, är detsamma som ett kvitto och därmed fungerar som ett underlag. Då detta enbart är ett intyg på själva transaktionen fungerar det inte som ett underlag, utan behöver kompletteras eller ersättas av ett kassakvitto.

Läs mer om kvitto på Skatteverket