Netto

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Netto betyder ett belopp, en summa eller annat värde efter avdrag. Motsatsen till netto är brutto‍.

Termen netto kan användas i olika sammanhang, till exempel:

  • Nettolön: Lönen efter avdrag för skatt.
  • Nettoomsättning: De totala försäljningsintäkterna efter avdrag för lämnade rabatter och moms.
  • Nettovinst: Vinsten på en vara eller tjänst efter avdrag för indirekta kostnader.