Uppstarten hos Voitto

Senast uppdaterad: 2024-01-22

Till en början kommer du att möta vårt onboardingteam som hjälper dig och ditt bolag med uppsättningar, genomgång av system, rutiner och mycket mer. Onboardingen är alltid anpassad utifrån just din verksamhet och exakt vad vi kommer att gå igenom och hantera för din onboarding beror på hur dina förutsättningar ser ut.

Detta ingår i din onboarding

 • Uppsättning av ditt konto och alla inställningar
 • Att vi säkerställer att din verksamhet kommer fungera med Voitto, läs mer i denna artikel
 • Att Voitto får lära sig om din verksamhet och hur ni arbetar – det gör att vi vet hur vi ska hantera bokföringen framåt
 • Att du lär dig grunderna i hur Voitto fungerar och hur vi arbetar
 • Att vi kontrollerar din bokföring och ser till att allt bakåt i tiden är ok*

Förutsättningar och förväntningar

 • Ni ansvarar för att eventuell tidigare bokföring är fullständigt färdigställd och avstämd fram till det datum då Voitto tar över.
 • Ni ansvarar för att tillhandahålla efterfrågade underlag
 • Ni ansvarar för att fullfölja villkoren ställda i uppdragsbrevet

Andra bra artiklar att läsa inför uppstarten

Delete

 

Delete

*Debitering av merarbete

Utökat arbete för vår del som beror på att ni inte utför de uppgifter ni blir tilldelade eller lämnar in material i tid kommer att debiteras enligt denna prislista. Notera att arbete på extradebitering inte är någonting som rymms inom en vanlig onboarding och därmed inte heller inom "maxtaket" för din uppstartskostnad.

Exempel på arbete som leder till extradebitering:

 • Korrigering/utredning av tidigare bokföring på grund av differenser på bankkonton, skattekonton, reskontror eller andra bokföringsfel
 • Korrigering/utredning kring deklarationer (AGI, moms, INK) som avser perioder innan Voitto tagit över bokföringen
 • Uppgifter/meddelanden besvaras inte i tid och leder till merarbete/påminnelser/pausning

 

I samband med att ni blir kund hos Voitto åtar vi oss ansvaret att framåt i tiden utföra er bokföring och leverera momsdeklarationer, arbetsgivardeklarationer samt bokslut i tid. Läs mer under “Startdatum för bokföring” för att se när vi kan börja hjälpa dig med din bokföring.

I många fall finns det även ett behov av att hjälpa till med bokföring bakåt i tiden, detta görs då som ett separat uppdrag där vi inte kan ge några garantier om att momsdeklaration och liknande kan bli klara i tid (ikappbokning). Detta beror på hur lång tid bakåt vi ska bokföra samt hur snabba ni är att ladda upp de dokument som vi behöver som underlag. Läs mer under “Ikappbokning” för att se vad som gäller för detta.

Startdatum för bokföring

När vi kan ta över er bokföring bestäms utifrån hur ofta ni deklarerar moms. Om ni vill att vi ska ta över er bokföring längre fram än vad som beskrivs nedan måste vi be er om att kontakta oss vid ett senare tillfälle.

Månadsmoms, årsmoms eller ej momsregistrerad

Vi kan ta över er bokföring den 1:a i månaden efter nuvarande månad eller månaden efter det.

Exempel

Dagens datum är 17:e mars – ni kan då välja om vi ska ta över er bokföring 1:a april eller 1:a maj.

Kvartalsmoms

Vi kan ta över er bokföring från och med den 1:a i nästkommande kvartal. Möjliga startdatum under ett år är alltså 1:a januari, 1:a april, 1:a juli eller 1:a oktober.

Exempel

Dagens datum är 10:e januari – vi kan då ta över din bokföring 1:a april.

Startdatum nära slutet av ett räkenskapsår

Om ni har tidigare bokföring samt får ett startdatum inom de två sista månaderna i ett räkenskapsår kommer det vara extra viktigt att vi får in tidigare bokföring så snart som möjligt för att vi ska kunna stänga året i tid.

 Delete 

Ikappbokning

Om ni har behov av att boka ikapp perioder som inte är kopplade till den löpande bokföringen framåt kan vi utföra detta som en separat tjänst. Om vi kan åta oss uppdraget eller inte beror på hur mycket material det är, hur många månader det rör sig om samt våra lediga resurser.

För nystartade bolag

För nystartade bolag som har årsmoms och startades inom 3 månader är det oftast inga problem att boka ikapp detta.

Viktigt när Voitto ska boka ikapp

 • För historiska perioder som ska bokas ikapp kan vi ej garantera att momsdeklarationer, arbetsgivardeklarationer och övriga rapporter kan bli klara i tid.
 • Vi förutsätter att alla underlag som kvitton och fakturor för de tidigare perioderna finns tillgängliga och laddas upp snarast. Om det finns löner utbetalade ska det finnas tydliga specifikationer för dessa.

Prissättning

Ikappbokning sker på löpande räkning från 15 kr/min och faktureras löpande för nedlagd tid föregående månad. Voitto kan i vissa fall ge en prisindikation men det kräver i så fall att synkning sker till Skatteverket och bank samt att eventuell tidigare bokföring finns tillgänglig.

 

 Delete