Prislista

Senast uppdaterad: 2024-02-06

Vi på Voitto värdesätter att du som kund ska få ett tydligt pris för varje månad. Därför tillämpar vi ett fast pris för våra tjänster. Vilket pris just du hamnar på bestäms utifrån ditt företags omsättning samt hur många verifikat du har under ett räkenskapsår. Det här gör att du slipper onödiga överraskningar.

 

Pris för löpande bokföring

Omsättning 0-1 miljoner per år

Namn på paket Lite Mellan Mycket
Snitt antal verifikat 0-20 21-40 41-100
Max antal verifikat under en kalendermånad 80 160 300
Tid som ingår under en kalendermånad 200 min 320 min 520 min
Antal anställda Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Pris / månad 1 195 kr 1 895 kr 2 795 kr

Uppstartskostnad för bolag inom denna omsättningsnivå: 15 kr/min med maxtak på 2 995 kr
I denna artikel kan du läsa om vad som ingår i uppstarten och hur den går till.

Omsättning 1-3 miljoner per år

Namn på paket Lite Mellan Mycket
Snitt antal verifikat 0-20 21-40 41-100
Max antal verifikat under en kalendermånad 80 160 300
Tid som ingår under en kalendermånad 200 min 320 min 520 min
Antal anställda Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Pris / månad 1 795 kr 2 895 kr 4 195 kr

Uppstartskostnad för bolag inom denna omsättningsnivå: 15 kr/min med maxtak på 3 995 kr
I denna artikel kan du läsa om vad som ingår i uppstarten och hur den går till.

Omsättning 3-5 miljoner per år

Namn på paket Lite Mellan Mycket
Snitt antal verifikat 0-20 21-40 41-100
Max antal verifikat under en kalendermånad 80 160 300
Tid som ingår under en kalendermånad 200 min 320 min 520 min
Antal anställda Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Pris / månad 1 995 kr 4 495 kr 6 295 kr

Uppstartskostnad för bolag inom denna omsättningsnivå: 15 kr/min med maxtak på 5 995 kr
I denna artikel kan du läsa om vad som ingår i uppstarten och hur den går till.

Omsättning 5-10 miljoner per år

Namn på paket Lite Mellan Mycket
Snitt antal verifikat 0-20 21-40 41-100
Max antal verifikat under en kalendermånad 80 160 300
Tid som ingår under en kalendermånad 200 min 320 min 520 min
Antal anställda Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Pris / månad 2 995 kr 5 895 kr 6 895 kr

Uppstartskostnad för bolag inom denna omsättningsnivå: 15 kr/min med maxtak på 7 995 kr
I denna artikel kan du läsa om vad som ingår i uppstarten och hur den går till.

Omsättning 10-20 miljoner per år

Namn på paket Lite Mellan Mycket
Snitt antal verifikat 0-20 21-40 41-100
Max antal verifikat under en kalendermånad 80 160 300
Tid som ingår under en kalendermånad 200 min 320 min 520 min
Antal anställda Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Pris / månad 3 495 kr 6 395 kr 7 495 kr

Uppstartskostnad för bolag inom denna omsättningsnivå: 15 kr/min med maxtak på 7 995 kr
I denna artikel kan du läsa om vad som ingår i uppstarten och hur den går till.

Omsättning 20-50 miljoner per år

Namn på paket Lite Mellan Mycket
Snitt antal verifikat 0-20 21-40 41-100
Max antal verifikat under en kalendermånad 80 160 300
Tid som ingår under en kalendermånad 200 min 320 min 520 min
Antal anställda Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Pris / månad 4 395 kr 7 395 kr 8 495 kr

Uppstartskostnad för bolag inom denna omsättningsnivå: 15 kr/min med maxtak på 7 995 kr
I denna artikel kan du läsa om vad som ingår i uppstarten och hur den går till.

Fler än 100 verifikat per månad

Har ditt bolag fler än 100 verifikat per månad så tillkommer 15 kr/verifikat som överstiger 100. Priset läggs på grundpriset för det abonnemang som du har sedan tidigare, baserat på bolagets omsättningsnivå. 

Vilken rådgivning ingår i det fasta priset? 

Vårt mål är alltid att ge dig bästa möjliga service. För oss innebär det att vi hanterar de frågor vi får från dig som kund på ett professionellt sätt. En del frågor kräver lite mer eftertanke och ska därför enligt oss besvaras av en områdesspecialist. Det kan exempelvis vara frågor om lön, felsökning i äldre perioder eller skatt. Dessa ingår därmed inte i det fasta priset och debiteras extra för. Vi informerar alltid dig om en fråga eller något du behöver hjälp med inte ingår i det fasta priset, samt vad minutpriset är.

Pris / minut Roll
15 kr / min Er seniora ekonom, support och administrationsuppgifter
25 kr / min Områdesspecialist (Lön, skatt)
35 kr / min Byråpartner, ägare samt produktutveckling
 

Vad räknas som ett verifikat?

Förenklat kan man säga att verifikat innefattar följande:

 • Köp: Alla köp ni gör och får kvitton på. Alla leverantörsfakturor. Men också utlägg som anställda gör i företaget. Notera att leverantörsfakturor även ska bokföras (ytterligare ett verifikat) i samband med att ni erhåller fakturan om bolaget har fakturametoden. 
 • Lön: Lönen bokförs som ett verifikat om ni enbart betalar ut lön en gång per månad
 • Försäljning:
  • Dooer Fakturering: Dooer Fakturering bokförs automatiskt och räknas inte in i priset. Manuella justeringar vi behöver göra på grund av fel räknas dock var för sig.
  • Annat säljsystem: Om ni bokför försäljningen med hjälp en rapport så räknas det som ett verifikat. Om ni av någon anledning måste bokföra faktura per faktura eller varje köp individuellt  räknas det som ett verifikat per bokning.
 • Övrigt: Det finns även en del övriga saker som måste bokföras och därmed blir ett verifikat. Det är t.ex. momsdeklarationer, kostnadsränta på skattekonto osv. 

Hur räknas "Snitt antal verifikat ut"?

Vi räknar fram snitt antal verifikat genom ett rullande fönster av de de senaste tre kalendermånaderna. Snittet bygger på det antal verifikat företaget har haft under denna period.

Ni debiteras för det paket ni enligt snittet ligger i varje månad.

Detta är särskilt bra för företag som har säsongsbetonad verksamhet eller har mer aktivitet kring exempelvis jul eller sommaren. Då kan ni automatiskt få ett bättre pris under perioder där ni har mindre verksamhet och mindre affärshändelser.

Hur räknas årsomsättningen ut?

Vi utgår ifrån bolagets faktiska omsättning under de senaste 12 bokförda månaderna. Om bolaget ännu inte har 12 månaders bokföring så kommer systemet räkna om bolagets omsättning till 12 månader.

Exempel: Vid faktureringen i maj 2022 kontrolleras omsättningen som bolaget har haft 2021-04-01 - 2022-03-31 och detta avgör vilket omsättningsintervall bolaget hamnar i enligt ovanstående tabell.

Då kan ni automatiskt få ett bättre pris om ni hamnar i längre perioder där ni har mindre verksamhet och mindre affärshändelser.

Vad är "max antal verifikat"

Max antal verifikat är max antal affärshändelser som ni kan ha under månad inom detta paket.

Om ni överstiger max antal verifikat så kommer ni automatiskt att debiteras för det paket som har ett "max antal verifikat" som är över men närmast ert max.

Nästa månad debiteras ni som vanligt enligt det paket där ni ligger enligt snitt antal verifikat.

Vi har skapat "max antal verifikat" för att åstadkomma en flexibilitet för er som kund. Detta är särskilt bra för företag som har säsongsbetonad verksamhet eller har mer aktivitet kring till ex jul eller sommaren. Då kan dem ha en lägre kostnad under andra delar av året och allt sköts automatiskt.

Vad innebär "Tid som ingår under en kalendermånad"?

Tiden som ingår under en kalendermånad är ett maximalt tak för nedlagd tid kopplat till ditt företags bokföring som ingår i era paket. Denna tid är beräknad utifrån att den normalt inte kommer överstigas, men ibland kan det finnas förutsättningar som gör att vi lägger mer tid under en månad på ditt företag. Det kan t.ex. röra sig om att du har extra mycket behov av rådgivning. 

Det är er beräknade årsomsättning som avgör inom vilken prisnivå ni hamnar inom. Inom den nivån finns tre paket, Lite, Mellan och Mycket. Dessa paket skiljer sig i antalet verifikat och tid som ingår varje månad. Detta för att ni ska kunna få ett paket utifrån ert företags förutsättningar och därmed inte behöva betala för mer än vad ni normalt behöver. 

Skulle ni en månad ha flera verifikat eller behöva mer tid än det som ert paket inkluderar, så debiteras ni den månaden för det paket som rymmer era behov. Det räcker med att antingen tid eller antalet verifikat skulle överstiga, för att ni ska debiteras enligt ett högre paket i paketen: Lite, Mellan och Mycket. Skulle ni redan inom er omsättningsnivå ligga på paketet Mycket, dvs. den högsta, så kommer vi debitera er löpande för det som överstiger. Debitering sker då enligt normal löpande taxa för er seniora ekonom, se ovan.  

Vad händer med tid eller verifikat som inte nyttjats under en kalendermånad?

I början på varje ny kalendermånad nollas verifikat och tid. Det innebär att eventuellt ej nyttjad tid eller verifikat från månaden före inte förs över. Hos Voitto har vi skapat paket för er bokföring utifrån att ni normalt inte ska hamna utanför det prispaket ni har. 

Vi har även kostnader i form av fasta löner varje månad på de seniora ekonomer som hanterar och kvalitetssäkrar er bokföring. Skulle ni till exempel inte inkomma med material löpande, och därför en senare månad ha mer arbetsuppgifter så finns risken att ni kan komma över antalet verifikat eller tid som krävs för just den månaden. Då debiteras ni för detta enligt ovanstående prislistor.

Till vilken period räknas ett verifikat

För att göra det enkelt att räkna ut hur många verifikat ni kommer upp i en månad har vi på Voitto valt att utgå från den period då du som användare skickar in dokumenten till Voitto. Vilken period som dessa dokument hänförs i bokföringen är alltså inte någon faktor i detta fall. Det gör att det blir enkelt för dig som användare. 

Vi har inte valt att titta på transaktionsdatum för kvitto eller faktura, lön er försäljning, där det kan ske i ett annat datum och därför också en annan månad. Vi har heller inte valt att göra olika regler för företag som bokför enligt kontantmetoden eller fakturametoden.

Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för er att räkna på antalet verifikat samt att alla kunder ska ha ett incitament om att komma in med underlag löpande och inte i klumpar periodiskt.

Mikrobolag

De allra minsta bolagen har ett fast pris på 795 kr/månad. Se mer om detta, samt definitionen av mikrobolag här

 

Bokslut 

Ett bokslut kan beställas upp till 5 månader efter att sista dagen på räkenskapsåret har passerat. Ett bokslut kan beställas som tidigast dagen efter räkenskapsårets slut. Information om hur beställningen går till får du dock i god tid innan. 

Priset för bokslutet avgörs utifrån när beställningen kommer in till oss. Eftersom vi har mer att göra närmare inlämningsdatum har vi valt att sätta ett högre pris på bokslutet under denna period. Därför är det en bra idé att vara ute i god tid - priset blir lägre. 

Priset baseras på vilken beräknad årsomsättning samt hur många beräknade verifikat som bolaget har under räkenskapsåret. Om bolaget har ett förlängt eller förkortat räkenskapsår räknas detta om till 12 månader. 

Priserna baseras på att företaget redovisar enligt regelverket K2, vilket gäller för majoriteten av företaget. För företag som redovisar enligt K3 tillkommer 4 000 kr på nedanstående priser.

Tillkommande merarbete, som är hänförligt till att ni inte inkommer med korrekta underlag eller liknande omständigheter, kommer att debiteras utöver nedanstående priser. Var därför noga med att hela tiden färdigställa de uppgifter som ni får i er "Att göra"-lista. 

Grundpris för K2*

  Verifikat:  
0-60
Verifikat:  
61-240
Verifikat:  
241-480
Verifikat:  
481+
Årsomsättning:  
0-49 999 kr
4 000 kr 8 000 kr 12 000 kr 15 000 kr
Årsomsättning:  
50 000-999 999 kr
8 000 kr 8 000 kr 12 000 kr 15 000 kr
Årsomsättning:  
1 000 000-4 999 999 kr
8 000 kr 12 000 kr 12 000 kr 15 000 kr
Årsomsättning:  
5 000 000+ kr
8 000 kr 12 000 kr 15 000 kr 15 000 kr

* Om ditt företag kräver redovisning med K3 tillkommer ett tillägg på 4 000 kr.

Priser vid sen beställning

Grundpris (beställning inom 45 dagar efter räkenskapsårets slut) Beställning inom 46-75 dagar efter räkenskapsårets slut Beställning 76 dagar efter räkenskapsårets slut
4 000 kr 6 000 kr 8 000 kr
8 000 kr 12 000 kr 16 000 kr
12 000 kr 18 000 kr 24 000 kr
15 000 kr 23 000 kr 30 000 kr

Om jag godkänt köp av bokslut, kan jag avbryta den och inte behöva betala?

I det fall du har beställt och godkänt att vi på Voitto ska framställa ett bokslut åt ditt företag kan du inte avbryta det. Vi har planerat boksluten och reserverat resurser för att kunna färdigställa ditt bokslut enligt avtalad tid samt låtit bli att sälja bokslut till någon annan. Det innebär att vi kommer att debitera kostnaden för ett bokslut även om ni önskar avbeställa bokslutet.

Vad krävs för att bolaget ska få beställa ett bokslut?

Bolaget måste vara en kund hos Voitto för att kunna beställa ett bokslut. Vi kan inte leverera bokslut till bolag som inte är löpande kunder hos oss.

Förutsättningarna för priset och uppdraget kommer att definieras i offerten men dessa innefattar att:

 • All löpande redovisning för räkenskapsåret är klart
 • Alla momsperioder är stängda och samtliga momsrapporter inlämnade
 • Alla bankkonton är avstämda

Om något arbete av löpande redovisningskaraktär upptäcks i det räkenskapsår som bokslutet avser kommer jobbet debiteras med 25 kr/minut.

I samband med årsbokslutet kommer du att få tilldelat ett antal uppgifter som måste utföras enligt kommunicerad deadline för att vi ska kunna leverera bokslutet.

Kostnader som tillkommer för oss på grund av förseningar från er sida debiteras med 35 kr/minut.

Kan jag be om att ni prioriterar mitt bokslut?

I samband med att du accepterar offerten för ditt bokslut går det bra att du även kontaktar oss och ber om att vi ska prioritera ditt bokslut. Det måste ske inom 5 arbetsdagar från och med att du har accepterat offerten samt att du måste ha beställt bokslut enligt den lägsta taxan enligt ovan. Detta på grund av att vi ska kunna planera boksluten i god tid.

Tilläggspriset för ett prioriterat bokslut uppgår till 1 000 kr.