Prislista

Senast uppdaterad: 2021-08-19

Vi på Voitto värdesätter att du som kund ska få ett tydligt pris för varje månad. Därför tillämpar vi ett fast pris för våra tjänster. Vilket pris just du hamnar på bestäms utifrån ditt företags omsättning samt hur många verifikat du har under en kalendermånad. Det här gör att du slipper onödiga överraskningar.

Hur vet jag vilket pris jag kommer att få betala?

Omsättning 0-1 miljoner per år

Snitt antal verifikat 0-20 21-40 41-100
Max antal verifikat under en kalendermånad 80 160 300
Tid som ingår under en kalendermånad 200 min 320 min 520 min
Antal anställda Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Pris / månad 895 kr 1 395 kr 2 095 kr

Omsättning 1-3 miljoner per år

Snitt antal verifikat 0-20 21-40 41-100
Max antal verifikat under en kalendermånad 80 160 300
Tid som ingår under en kalendermånad 200 min 320 min 520 min
Antal anställda Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Pris / månad 1 395 kr 2 095 kr 3 195 kr

Omsättning 3-5 miljoner per år

Snitt antal verifikat 0-20 21-40 41-100
Max nr verifikat under en kalendermånad 80 160 300
Tid som ingår under en kalendermånad 200 min 320 min 520 min
Antal anställda Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Pris / månad 1 395 kr 3 395 kr 4 795 kr

Omsättning 5-10 miljoner per år

Snitt antal verifikat 0-20 21-40 41-100
Max nr verifikat under en kalendermånad 80 160 300
Tid som ingår under en kalendermånad 200 min 320 min 520 min
Antal anställda Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Pris / månad 2 295 kr 4 495 kr 5 295 kr

Fler än 100 verifikat per månad

Om ni i snitt har fler än 100 verifikat per månad har vi på Voitto en smidig offertmotor som tar fram ett fast pris på bara några sekunder.

Vilken rådgivning ingår i det fasta priset? 

Vårt mål är alltid att ge dig bästa möjliga service. För oss innebär det att vi hanterar de frågor vi får från dig som kund på ett professionellt sätt. En del frågor kräver lite mer eftertanke och ska därför enligt oss besvaras av en områdesspecialist. Det kan exempelvis vara frågor om lön, felsökning i äldre perioder eller skatt. Dessa ingår därmed inte i det fasta priset och debiteras extra för. Vi informerar alltid dig om en fråga eller något du behöver hjälp med inte ingår i det fasta priset, samt vad minutpriset är.

Pris / minut

Roll

10 kr / min

Er seniora ekonom, support och administrationsuppgifter.

20 kr / min

Områdesspecialist (Lön, skatt)

30 kr / min

Byråpartner, ägare samt produktutveckling

Vad räknas som ett verifikat?

Förenklat kan man säga att verifikat innefattar följande:

  • Köp: Alla köp ni gör och får kvitton på. Alla leverantörsfakturor. Men också utlägg som anställda gör i företaget. Notera att leverantörsfakturor även ska bokföras (ytterligare ett verifikat) i samband med att ni erhåller fakturan om bolaget har fakturametoden. 
  • Lön: Lönen bokförs som ett verifikat om ni enbart betalar ut lön en gång per månad
  • Försäljning:
    • Dooer Fakturering: Dooer Fakturering bokförs automatiskt och räknas inte in i priset. Manuella justeringar vi behöver göra på grund av fel räknas dock var för sig.
    • Annat säljsystem: Om ni bokför försäljningen med hjälp en rapport så räknas det som ett verifikat. Om ni av någon anledning måste bokföra faktura per faktura eller varje köp individuellt  räknas det som ett verifikat per bokning.

Hur räknas "Snitt antal verifikat ut"?

Vi räknar fram snitt antal verifikat genom ett rullande fönster av de de senaste tre kalendermånaderna. Snittet bygger på det antal verifikat företaget har haft under denna period.

Ni debiteras för det paket ni enligt snittet ligger i varje månad.

Detta är särskilt bra för företag som har säsongsbetonad verksamhet eller har mer aktivitet kring exempelvis jul eller sommaren. Då kan ni automatiskt få ett bättre pris under perioder där ni har mindre verksamhet och mindre affärshändelser.

Hur räknas snittet för intäkterna ut?

Vi räknar fram snitt antal verifikat genom ett rullande fönster av de de senaste tre kalendermånaderna. Utifrån de tre kalendermånaderna estimerar vi en uppskattat årsomsättning.

Då kan ni automatiskt få ett bättre pris under perioder där ni har mindre verksamhet och mindre affärshändelser.

Vad är "max antal verifikat"

Max antal verifikat är max antal affärshändelser som ni kan ha under månad inom detta paket.

Om ni överstiger max antal verifikat så kommer ni automatiskt att debiteras för det paket som har ett "max antal verifikat" som är över men närmast ert max.

Nästa månad debiteras ni som vanligt enligt det paket där ni ligger enligt snitt antal verifikat.

Vi har skapat "max antal verifikat" för att åstadkomma en flexibilitet för er som kund. Detta är särskilt bra för företag som har säsongsbetonad verksamhet eller har mer aktivitet kring till ex jul eller sommaren. Då kan dem ha en lägre kostnad under andra delar av året och allt sköts automatiskt.

Till vilken period räknas ett verifikat

För att göra det enkelt att räkna ut hur många verifikat ni kommer upp i en månad har vi på Voitto valt att utgå från den period då du som användare skickar in dokumenten till Voitto. Vilken period som dessa dokument hänförs i bokföringen är alltså inte någon faktor i detta fall. Det gör att det blir enkelt för dig som användare. 

Vi har inte valt att titta på transaktionsdatum för kvitto eller faktura, lön er försäljning, där det kan ske i ett annat datum och därför också en annan månad. Vi har heller inte valt att göra olika regler för företag som bokför enligt kontantmetoden eller fakturametoden.

Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för er att räkna på antalet verifikat samt att alla kunder ska ha ett incitament om att komma in med underlag löpande och inte i klumpar periodiskt.

Bokslut

Ett bokslut kan beställas upp till 5 månader efter att sista dagen på räkenskapsåret har passerat. Priset för bokslutet avgörs utifrån när beställningen kommer in till oss.

Beställ innan

Pris

Inom 45 dagar efter räkenskapsårets slut 5 000 kr
Inom 75 dagar efter räkenskapsårets slut 7 000 kr
Inom 5 månader efter räkenskapsårets slut 12 000 kr

Ett bokslut kan beställas som tidigast dagen efter räkenskapsårets slut. Information om hur beställningen går till får du dock i god tid innan.

Eftersom vi har mer att göra närmare inlämningsdatum har vi valt att sätta ett högre pris på bokslutet under denna period. Därför är det en god idé att vara ute i god tid - priset blir lägre. 

Priserna baseras på att företaget redovisar enligt regelverket K2, vilket gäller för majoriteten av företaget.

För företag som redovisar enligt K3 tillkommer 2 000 kr på ovanstående priser.

Tillkommande merarbete, som är hänförligt till att ni inte inkommer med korrekta underlag eller liknande omständigheter, kommer att debiteras utöver ovanstående priser.

Om jag godkänt köp av bokslut, kan jag avbryta den och inte behöva betala?

I det fall du har beställt och godkänt att vi på Voitto ska framställa ett bokslut åt ditt företag kan du inte avbryta det. Vi har planerat boksluten och reserverat resurser för att kunna färdigställa ditt bokslut enligt avtalad tid samt även låtit bli att sälja bokslut till någon annan. Det innebär att vi kommer att debitera kostnaden för ett bokslut även om ni önskar avbeställa bokslutet.

Vad krävs för att bolaget ska få beställa ett bokslut?

Bolaget måste vara en kund hos Voitto för att kunna beställa ett bokslut. Vi kan inte leverera bokslut till bolag som inte är löpande kunder hos oss.

Förutsättningarna för priset och uppdraget kommer att definieras i offerten men dessa innefattar att:

  • All löpande redovisning för räkenskapsåret är klart
  • Alla momsperioder är stängda och inlämnade momsrapporter
  • Alla bankkonton är avstämda

Om något arbete av löpande redovisningskaraktär upptäcks i det räkenskapsår som bokslutet avser kommer jobbet debiteras med 20 kr/minut.

I samband med årsbokslutet kommer du att få tilldelat ett antal uppgifter som måste utföras enligt kommunicerad deadline för att vi ska kunna leverera bokslutet.

Kostnader som tillkommer för oss på grund av förseningar från er sida debiteras med 35 kr/minut.

Kan jag be om att ni prioriterar mitt bokslut?

I samband med att du accepterar offerten för ditt bokslut går det bra att du även kontaktar oss och ber om att vi ska prioritera ditt bokslut. Det måste ske inom 5 arbetsdagar från och med att du har accepterat offerten samt att du måste ha beställt bokslut enligt den lägsta taxan enligt ovan. Detta på grund av att vi ska kunna planera boksluten i god tid.

Tilläggspriset för ett prioriterat bokslut uppgår till 1 000 kr.

K10

Priset för en K10-blankett uppgår till 1000 kr. Notera att vi endast gör K10-blanketter för våra ordinarie kunder.