Export av bokföring och material

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Vi på Voitto tycker att det är superviktigt att vi inte låser in er som kund och att externa parter enkelt kan ta del av er bokföring.

Därför har vi skapat en export som gör att ni när som helst kan exportera ert material och få med allt material som behövs.

Gör en export

Ni kan när som helst exportera hela ert material eller en specifik period genom att gå till Inställningar / Export i webbportalen.

Hela exporten sparas som en zip fil med namnet export<företagsnamn>_<från datum>-<till datum>.zip

Kontrollera status innan export

Meddela gärna oss innan du exporterar material så att vi kan säkerställa att perioden är avstämd och klar fram till det datum du vill exportera.

Innehåll

Exporten innehåller nedan beskrivet material.

Dokument

Om ni vill se alla dokument i er filhanterare så öppnar ni "export/documents". Där hittar ni en mapp som heter "booked" som innehåller alla bokade dokument.

Bokade dokument får filnamnet: <dokument_id><lista på verifikationer kopplade till dokumentet>_orginal_filnamn

Ni kan se och söka på ett verifikationsnummer och se den fil som är kopplad.

Rapporter

Under rapporter hittar ni dels balans- och resultatrapporter som levererats till er under året, men också rapporter från lönemodulen och faktureringsmodulen.

De har motsvarande struktur som dokument men ni hittar dem i filhanteraren under "export/reports"

Banktransaktioner

Om ni i filhanteraren öppnar "bankTransactions/" hittar ni två mappar. En med aktiva bankkonton och en med inaktiva.

Respektive mapp innehåller dels en HTML-representation av bankkontot men också en csv-fil med banktransaktionerna.

SIE-filer

Under mappen fiscalYears hittar ni en SIE-export för den perioden ni valt.

Kontospecifikationer

Under kontospecifikationer eller account specifications hittar ni alla specifikationer för balanskonton ni har hos Voitto per det slutdatum ni valt för exporten.

Varje kontospecifikation är sparad som en PDF med information om per vilket datum den gäller och per vilket datum den genererades.

Interaktivt material

Om ni extraherat alla filer från zip-filen så hittar ni en fil som heter "index.html"

Öppnar ni denna fil i er webbläsare så har ni tillgång till en interaktiv version av er bokföring.

Här kan ni från antingen Dokument, Rapporter eller Banktransaktioner se exakt metadata som funnits i Voitto samt hur till exempel ett dokument varit kopplat till en verifikation i bokföringen.

Data för dokument

På sidan för dokument hittar ni följande information om varje dokument:

 • Dokument-ID (unik identifierare av dokumentet)
 • Bokningsstatus
 • Sortering
 • Beskrivande namn
 • Kopplade banktransaktioner
 • Kopplade bokföringsverifikationer
 • Belopp
 • Uppladdningsdatum

Data för rapporter

På sidan för rapporter hittar ni följande information om varje rapport:

 • Rapport-ID (unik identifierar för rapporten)
 • Bokföringsstatus
 • Rapportdatum
 • Typ av rapport
 • Namn på rapporten
 • Kopplade banktransaktioner
 • Kopplade bokföringsverifikationer
 • Skapat tid

Data för banktransaktioner

På sidan om banktransaktioner hittar ni följande information om varje banktransaktion:

 • Transaktions-ID (unik identifierare till transaktionen)
 • Datum
 • Beskrivning
 • Intern referens
 • Extern referens
 • Valuta
 • Belopp
 • Balansen (om den fanns i banken)
 • Koppling (mot dokument, rapport eller annan banktransaktion)
 • Kopplad bokföringsverifikation
 • Vilket datum den synkades till Voitto