Uppsägning av abonnemang

Senast uppdaterad: 2023-12-21

Vi vill att det ska vara lika smidigt att avsluta sitt abonnemang som det är att vara kund till Voitto. Du säger upp ditt abonnemang när du vill – helt utan förbindelser eller uppsägningstid.

Så här avslutar du ditt abonnemang

  1. Informera oss om att du avser avsluta ditt abonnemang — Det gör du enklast under Abonnemang. Välj “Avsluta” för den eller de tjänster du vill säga upp. 
  2. Bekräfta sista bokföringsdatum — Tjänsten kan inte sägas upp retroaktivt, första möjliga dag för avslut är sista datumet i innevarande månad. Voitto kommer skicka ett meddelande till dig med information om avslutet. Har du några frågor kring processen kan du alltid höra av dig till oss.
  3. Voitto bekräftar uppsägningen och hanterar avslutandet av redovisningsuppdraget — När du meddelat oss önskat sista bokföringsdatum kommer vi att bokföra fram till och med det datumet. I bekräftelsen finner du information om viktiga datum du behöver hålla koll på, som exempelvis vilken period som är den sista Voitto deklarerar till Skatteverket.
  4. Voitto meddelar när materialet är redo för export — När vi har färdigställt redovisningen tackar vi för den tid du valt att spendera med oss och meddelar när du kan exportera bokföringsmaterialet.

I fallet där Voitto upprättar årsbokslut

I de fall Voitto upprättar bokslutet kan detta levereras senare än export av redovisningsmaterial i de fall bokslutet tar längre tid att färdigställa.

Fakturering vid avslutat abonnemang

Då vi delvis hanterar inskickade underlag samt stänger perioden och deklarerar momsen perioden efter uppsägningsdatum innebär det att den sista fakturan avseende månadsabonnemanget kommer att ställas ut månaden efter avslutat abonnemang. Om det finns extratjänster som hanteras av Voitto där prissättningen är på löpande räkning enligt nedlagd tid istället för fast pris kommer detta faktureras månaden efter arbetet är utfört. 

Exempel 1

Abonnemanget sägs upp i maj och har sista bokföringsdatum 2021-05-31. Ni får er sista faktura avseende månadsabonnemanget i början av juni, den avser arbete med avslut av tjänst, säkerställa offboarding och export av underlag. 

Exempel 2

Abonnemanget sägs upp i maj och har sista bokföringsdatum 2021-05-31 men bolaget har tidigare OBS-bokade transaktioner och därmed även hantering av "Sena underlag enligt 15 kr/min". Både bokföringen avseende maj och de sena underlagen är arbete som utförs under juni månad.

Den sista fakturan avseende månadsabbonemanget kommer i början på juni men den sista fakturan avseende nedlagd tid för "Sena underlag" kommer i början på juli.

Unika undantag vid faktureringen kan förekomma och är i så fall överenskommet mellan er och Voitto.

Notera att du inte kan säga upp ditt abonnemang retroaktivt.

Detaljer om uppsägning

Månadsmoms

Vid uppsägning av abonnemanget kommer Voitto leverera momsdeklarationen för senaste kalendermånaden Voitto färdigställt bokföring för.

Kvartalsmoms

Vid uppsägning av abonnemanget kommer Voitto leverera momsdeklarationen för senaste kvartalet Voitto färdigställt bokföring för.

Om du väljer ett sista bokföringsdatum som är i mitten av ett kalenderkvartal kommer Voitto inte att upprätta momsdeklarationen för innevarande period.

Årsmoms

Vid uppsägning av abonnemanget kommer Voitto i så fall leverera momsdeklarationen för senaste året Voitto färdigställt bokföring för.

Om bolaget är en registrerad arbetsgivare

Vid uppsägning av abonnemanget kommer Voitto leverera arbetsgivardeklarationen för sista månaden vi upprättar bokföring för.

Åtkomst och funktioner till kontot

Voitto Bokföring

Om du väljer att säga upp abonnemanget har du tillgång till funktionerna av Voitto Bokföring i 30 kalenderdagar efter det sista bokföringsdatumet, detta så du kan ladda upp samtliga underlag för sista perioden Voitto bokför.

Gratis mjukvara

Efter uppsägningen kan du logga in och komma åt dina dokument i 30 dagar. Detta kan komma att förändras, vi rekommenderar dig därför att hämta hem den slutgiltiga exporten när den finns tillgänglig.

Önskar du fortsätta hanteringen av din bokföring själv i Dooers mjukvara behöver du skapa ett nytt konto hos Dooer och flytta över bokföringen till det nya kontot.

Export av bokföring, rapporter och verifikationer

Läs mer om hur du exporterar och vad exporten innehåller.

Voitto har 45 dagar på sig efter ert sista bokföringsdatum att färdigställa och stämma av allt fram till det datumet förutsatt att alla underlag är inlämnade av er.

Krav från Voitto gentemot er som kund vid uppsägning

Om du väljer att säga upp abonnemanget är det viktigt för oss på Voitto att du vet vilka förutsättningar det finns för att redovisningsuppdraget ska avslutas på ett korrekt vis. Kraven är inte annorlunda från tidigare användning av vår tjänst men vi vill vara så tydliga som möjligt.

Även under uppsägningstiden uppfyller vi på Voitto våra uppgifter på samma sätt som tidigare. Vid fall där de allmänna villkoren brutits, Voitto inte fått tillgång till material, information eller andra uppgifter angående bokföringen för bolaget enligt tilldelade uppgifter i mjukvaran eller instruktioner från Voitto bibehåller sig Voitto rätten att avsluta uppdraget med omedelbar verkan. I det fallet exporterar Voitto bokföringsmaterialet från kontot som det är för stunden. I detta fall ansvarar Voitto ej för felaktig eller ofullständig bokföring.

Voitto kommer i första hand alltid att arbeta för att motverka risken för ovanstående genom att påminna er som använder Voitto och proaktivt förebygga släpande kunduppgifter i mjukvaran. Det är kundens ansvar att tillhandahålla Voitto efterfrågat material i tid för att Voitto ska ha möjligheten till att slutföra uppdraget korrekt.