Deklarationsombud

Senast uppdaterad: 2021-07-12

För att säkerställa att deklarationer är inskickade och samtidigt kontrollera att skattekontot är omhändertaget så behöver Voitto att ni lägger till anställda hos oss som deklarationsombud.

De personer som agerar deklarationsombud för ditt företag är heltidsanställda på Voitto och lyder under villkor om tystnadsplikt och dataskydd som är etablerade inom bokföringsbranschen.

Ni lägger enkelt till deklarationsombuden via BankID genom en uppgift som du får i din att göra-lista. Vid förändring av ombuden får du en ny uppgift som du löser lika enkelt med en ny BankID signering.

Om du behöver ta bort ett ombud, så gör du detta via skatteverkets e-tjänst, genom att:

  1. Gå in på skatteverkets e-tjänst för deklarationsombud här.
  2. Logga in och klicka på den gråmarkerade listen Mig själv eller firmatecknare - se, lägg till eller ändra ombud, och godkänn.
  3. Välj därefter det företag du önskar utse ett ombud för, och klicka på nästa.
  4. Ta enkelt bort de personer som inte längre ska agera ombud.