Allmän information om värdering av tillgångar

Senast uppdaterad: 2021-11-25

Hur tillgångar ska värderas bestäms av lagar och rekommendationer. Dessa regler kan i framtiden komma att ändras och idag gäller olika regler beroende på bolagsform vid värdering av olika tillgångar. 

Dessa möjligheter kan beskriva tillgångarnas värde som ett faktiskt eller tänkt utbyte till likvida medel.

Det finns fyra möjliga alternativ att värdera tillgångar

  1. Anskaffningsvärde
  2. Återanskaffningsvärde
  3. Försäljningsvärde (i dag)
  4. Framtida försäljningsvärde