Inventarier

Senast uppdaterad: 2022-10-12

Vad är en inventarie?

Inventarier är tillgångar som du behöver i din verksamhet för att kunna driva den. Det kan till exempel vara datorer, maskiner, verktyg, möbler, bilar och så vidare.

Inköp av inventarier

Det finns två alternativ för att dra av kostnader för inköp av inventarier:

Omedelbart avdrag

Bolaget kan i vissa fall göra avdrag för hela utgiften det år varan köptes in. Detta gäller för inventarier till ett mindre värde. Mindre värde betyder att anskaffningsvärdet exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 24 150 kronor för inkomstår 2022 samt 26 750 kr för inkomstår 2023. Detta gäller även för inventarier som förväntas användas kortare tid än tre år (vilket är vanligt för till exempel datorer). En av anledningarna att göra detta är om bolaget gör stor vinst och vill få in mer kostnader att dra av så att bolagets skatt minskar.

Räkenskapsenlig avskrivning

För större inköp kan det bli missvisande om kostnaden tas ett år men inventarien används i flera år. I dessa fall kan inköpet läggas upp på en så kallad avskrivningsplan så att inköpet dras av över flera år. En anledning att göra detta är att bolaget har stora investeringar ett år och resultatet blir missvisande lågt om alla inköp kostnadsförs direkt.

Om det finns ett naturligt samband mellan flera inventarier räknas det som en inventarie. Till exempel blir hårddisk, bildskärm, skrivare och tangentbord en inventarie i detta avseende.

Att sälja inventarier

Inventarier är bolagets egendom och kan inte ges bort eller tas över privat utan att ett marknadsmässigt pris betalas till bolaget. När en tillgång säljs ska det upprättas en faktura eller kvitto på detta och laddas upp till Voitto. 

Om du dragit av moms vid inköpet ska moms läggas på vid försäljning oavsett om det är till ett annat företag eller privatperson. Till exempel om bolaget säljer en begagnad dator på Blocket för 5 000 kr så ska ni upprätta ett kvitto på 4 000 kr + 1 000 kr i moms och ladda upp till Voitto via appen.

Inventarier och bokslutet

Det händer att man säljer inventarier eller att de går sönder eller bara slängs för att de inte behövs längre. När detta händer ska det bokföras. Vid varje årsbokslut kommer Voitto därför att ställa en del frågor om bolagets inventarier:

  1. Du kommer behöva ange om någon inventarie har slängts (utrangerats).
  2. Du kommer behöva ange om någon inventarie har sålts (i sådana fall behöver du även ange dokumentnummer för underlag på försäljningen).
  3. Du får även ange om du gjort nya inköp som ska läggas till i listan.