Hur räknar jag ut medelantal anställda?

Senast uppdaterad: 2021-06-28

I årsredovisningen ska det anges hur många anställda i medelantal företaget haft under året. En heltidstjänst som jobbat hela året räknas som en person. Har en eller flera personer börjat eller slutat under året måste du göra en liten räkneövning för att få fram medelantalet anställda. 

Du kan göra det på några olika vis. Här är två exempel:

  1. Om du har tillgång till ett tidrapporteringssystem där du kan utläsa hur mycket arbetade timmar som skett under året kan du lätt räkna ut det. Givet att året är ett kalenderår är en heltidstjänst 1920 timmar. Ta alla arbetade timmar i företaget (dock ska inte övertid räknas med) och dividera med 1920. Då har du antal heltidstjänster. 
  2. Om du har ett fåtal personer i firman blir det oftast mindre komplicerat. Då kanske du kan göra en förenklad uträkning baserat på antalet tjänster på företaget omräknat till heltidstjänster. Har du två deltidsanställda på halvtid har du alltså haft 1 anställd i medeltal under året.

Exempel

Deltidsanställd 50% = 0.5

Heltidsanställd som började 1/7 = 0.5

Medelantal anställda = 1