Hur redovisas kundfordringar i samband med bokslutet?

Senast uppdaterad: 2021-06-28

Vid bokslutet ska du värdera dina tillgångar och skulder. Kundfordringar är de fakturor som du skickat till dina kunder och ännu inte fått betalt för. I de flesta faktureringssystem kan du, för ett specifikt datum, ta ut en lista på obetalda kundfakturor. Dessa rapporter kallas ofta kundreskontra.

Voitto behöver en sådan rapport på obetalda fakturor vid bokslutsdagen för att kontrollera att fakturor och inbetalningar blivit bokförda korrekt. Till denna rapport behöver ni även meddela om det finns fakturor som inte kommer att bli betalda då dessa kan kostnadsföras som kundförluster.

Om du har ett automatiskt avprickningssystem, till exempel via Billecta, Klarna eller Billogram, behöver du inte kontrollera om kunderna faktiskt har betalat. 

Har du ett eget system är det viktigt att du stämmer av att alla inbetalningar är avprickade mot kundfordringarna. Då kan du säkerställa att värderingen av dina kundfordringar blir rätt.

Värdet på kundfordringarna ska vara i inklusive moms.