Hur fungerar K2 och K3 redovisning?

Senast uppdaterad: 2021-06-28

För aktiebolag gäller att man antingen ska följa K2- eller K3-regelverket för sin redovisning. K3 är huvudregelverket och är mer komplicerat. Alla företag som inte räknas som större får dock använda sig av det enklare K2 regelverket.

K2

K2 är alltså den enklare varianten av redovisning och innehåller färre valmöjligheter och årsredovisningen är tydligare styrd i detalj. Majoriteten av alla mindre företag använder sig utav K2 regelverket.

För att få använda sig av K2 ska du uppfylla följande:

  • färre än 50 anställda i snitt
  • mindre än 40 miljoner i balansomslutning
  • mindre än 80 miljoner i nettoomsättning

Om du inte uppfyller två av dessa punkter två år i rad måste du gå över till att använda K3. Det kan dock finnas andra anledningar varför man vill använda K3.

K3

K3 är den mer avancerade varianten av redovisning som innebär en större frihet vad gäller utformningen av årsredovisningen. K3 ger dessutom möjligheten att värdera och ta upp nedlagda kostnader för utvecklingsarbete i balansräkningen samt att skriva upp alla typer av anläggningstillgångar.

Om man exempelvis utvecklar mjukvaruprodukter eller tjänster är det vanligt att man vill använda K3 eftersom man då kan få ta upp internt upparbetade utvecklingsutgifter som en tillgång. Det gör att företaget inte riskerar att göra stora förluster under utvecklingsfasen.