Kan jag låta någon annan än Voitto göra mitt bokslut?

Senast uppdaterad: 2021-06-28

Om du vill låta någon annan än Voitto göra din årsredovisning är det möjligt. En fördel med att låta oss göra det är att vi har hanterat bokföringen och därför har bra insikt i vad som har hänt.

Även om du låter någon annan göra bokslutet måste du göra frågorna som vi tilldelar dig gällande bokslutet eftersom de flesta av frågorna är relaterade till att vi ska kunna slutföra bokföringen för året. 

Efter du har gjort frågorna får du en fråga om att beställa bokslut från Voitto, här kan du välja att du inte vill ha bokslut från oss. Välj detta alternativ – då vi är medvetna om att du kommer hantera bokslutet själv. Innan du kan göra bokslutet måste vi göra klart året. Därför är det bra om vi kan ha en dialog om detta och meddela dig när allt är klart. Du kan då hämta ut allt material med exportfunktionen och bokslutet kan göras på annat håll.

Om någon annan än Voitto gör ditt bokslut

När du är klar måste vi få ditt färdiga bokslut uppladdat samt att vi får information om alla bokslutsbokningar som ska göras eftersom vi då kan föra in dem i din bokföring.