Vad är en periodiseringsfond?

Senast uppdaterad: 2021-06-28

Avsättning till en periodiseringsfond innebär att företaget kan skjuta upp en del av beskattningen av sin vinst till ett senare år. Högst 25% av årets skattemässiga överskott får sättas av och måste då återföras inom sex år. 

Att sätta av pengar i en periodiseringsfond kan vid rätt förutsättningar vara en god idé, det är dock bra att veta att det inte alltid är det mest lönsamma. Det man gör är att skjuta upp skatten. Men man slipper ingen skatt utan man kommer alltid få skatta senare när periodiseringsfonden återförs. Man måste då ha planerat för detta eftersom det ska finnas pengar tillgängligt i företaget för att betala den uppskjutna skatten.

Ett vanligt scenario där man använder periodiseringsfond är om det gått väldigt bra för företaget men man förutspår att det kan komma sämre tider. Man kan då plocka tillbaka pengar som legat i fonden under ett år där bolaget gått med underskott för att öka resultatet.