Vad gäller vid utdelning?

Senast uppdaterad: 2021-06-28

En utdelning kan  göras när som helst under året förutsatt att det finns medel att dela ut samt att beslutet om utdelning sker på en extra bolagsstämma. Det normala är att det sker i samband med bokslutet och att årsstämman hålls.

Utdelning kan tas efter att årets skatt tagits ut och utifrån årets vinst samt sparad vinst sedan tidigare år (balanserad vinst). Utdelningen sker till alla aktieägare utifrån hur många aktier de äger.

För bolag med få ägare finns speciella regler som gör att man kan ta utdelning till en mer fördelaktig skatt. Det kan alltså vara fördelaktigt att planera eventuell utdelning i god tid då det är många olika faktorer som spelar in. Dels har man bolagsskatten som företaget ska betala men även den privata skatten som man råkar ut för vid utdelningen.

Vill du göra en utdelning läser du med fördel på i god tid om vad som gäller för fåmansbolag (3:12 reglerna), löner samt förenklingsregeln eller huvudregeln. I de fall det gäller planering av löner måste man dock göra detta innan räkenskapsårets slut, efter årets slut kan man inte göra lönebetalningar för att påverka utdelningsutrymmet.