Synkning av bankkonton

Senast uppdaterad: 2021-06-23

Att synkronisera dina bankkonton innebär att du ger Voitto tillåtelse att hämta händelser på dina bankkonton automatiskt. Det gör också att vi kan koppla ihop verifikat med faktiska händelser på ditt bankkonto. Det som händer när man väljer att synka sina bankkonton är att vi kopplar upp oss mot din bank där du loggar in med BankID, efter du har gjort detta laddar vi hem alla banktransaktioner som har skett på dina konton sedan senaste gången du synkade.

När ska man synka sina bankkonton?

Ju fler banktransaktioner du har på dina konton desto oftare bör du synka. Om du inte synkar på en vecka kommer vi att skapa en uppgift där vi ber dig att synka dina konton.

Eftersom att Voitto alltid stämmer av hela månader är det bra att ha som vana att alltid gå in och synka dina konton efter att det blivit ny månad. Då vet vi att vi har alla transaktioner som skett under månaden samt att vi ser ditt kontosaldo vid månadsslutet.