Beställning och priser för bokslut

Senast uppdaterad: 2021-06-28

Beställning av bokslut sker efter att räkenskapsåret tagit slut. Du kommer då att få en uppgift om detta. 

Eftersom Voitto ska producera ett stort antal årsredovisningar på kort tid har vi en prismodell som bygger på att ju snabbare du beställer ditt bokslut, desto lägre pris. Detta är för att underlätta vår planering av alla årsredovisningar som ska produceras.

I vårt system har vi även en kontroll som innebär att man måste slutföra ett antal uppgifter innan man kan göra en beställning av bokslut. Detta är återigen för att underlätta vår planering och gör att vi har all information vi behöver när det är dags att göra ditt bokslut.

Priser

De faktiska priserna som gäller för beställning av bokslut samt eventuella extratjänster hittar du i vår prislista.